Tuyết Giáp
 
Tuyết Giáp Thượng Hạng       
Tuyết Giáp Thượng Hạng
  5,800,000  VNĐ
Trụ sở nhà
38 Đường Chợ Lớn P. 11, Q. 6, Tp. HCM (Khu Metro Bình Phú)
Điện thoại: 0909 25 27 29