Đông Trùng Hạ Thảo
 
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO       
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO
  12,500,000  VNĐ
Đông Trùng Hạ Thảo Đặc Biệt       
Đông Trùng Hạ Thảo Đặc Biệt
  12,500,000  VNĐ
 Bông Đông Trùng Hạ Thảo       
Bông Đông Trùng Hạ Thảo
  790,000  VNĐ
Trụ sở nhà
38 Đường Chợ Lớn P. 11, Q. 6, Tp. HCM (Khu Metro Bình Phú)
Điện thoại: 0909 25 27 29