Bào Ngư
 
11.600.000 VNĐ/kg (539,00 USD/kg)       
11.600.000 VNĐ/kg (539,00 USD/kg)
  11,600,000  VNĐ
Cực Phẩm Bào Ngư Nhật       
Cực Phẩm Bào Ngư Nhật
  8,800,000  VNĐ
Bào Ngư Tươi Việt Nam       
Bào Ngư Tươi Việt Nam
  1,650,000  VNĐ
Bào Ngư Tươi Úc       
Bào Ngư Tươi Úc
  4,800,000  VNĐ
Bào Ngư Mexico - 1,5 con       
Bào Ngư Mexico - 1,5 con
  820,000  VNĐ
Bào Ngư Chile - 6 Con Đặc Biệt       
Bào Ngư Chile - 6 Con Đặc Biệt
  1,120,000  VNĐ
Bào Ngư Mexico - 8 con       
Bào Ngư Mexico - 8 con
  850,000  VNĐ
Bào Ngư Mexico - 10 con       
Bào Ngư Mexico - 10 con
  830,000  VNĐ
Bào Ngư Mexico - 14 Con       
Bào Ngư Mexico - 14 Con
  990,000  VNĐ
Bào Ngư Mexico - 3 con       
Bào Ngư Mexico - 3 con
  280,000  VNĐ
Trụ sở nhà
38 Đường Chợ Lớn P. 11, Q. 6, Tp. HCM (Khu Metro Bình Phú)
Điện thoại: 0909 25 27 29